fbpx
Selecteer een pagina

De Lief & Leed aanpak

Rotterdams succes

De Lief en Leedaanpak is in 2013 ontwikkeld door Opzoomer Mee Rotterdam naar aanleiding van onder andere een incident waarbij een bewoner lange tijd overleden was, maar de buurt niets had gemerkt. Sinds 2013 doen al meer dan 600 straten in Rotterdam mee aan de Lief & Leedaanpak.

Kanjerverkiezing
Ieder jaar wordt uit deze straten met een geweldig feest de Lief & LeedKanjerverkiezing georganiseerd, waarbij de straat met de beste Lief & Leedactiviteiten een prijs voor de hele straat kan winnen. De Lief & Leedaanpak is meerdere malen landelijk in het nieuws geweest en trok de aandacht van diverse gemeenten. Inmiddels wordt er in onder andere Amsterdam en Maastricht ook druk geëxperimenteerd met Lief & Leed. 

De methodiek

Een aanpak vanuit bewoners

In de Lief & Leedaanpak staat het directe buurtje waarin je leeft centraal: dat kan de straat zijn, het portiek of het pleintje waaraan je huis zich bevindt. In een Lief & Leedstraat kijken buren naar elkaar om. Buren kunnen op elkaar rekenen als het even niet goed gaat en zorgen ervoor dat niemand buiten de boot valt. In een Lief & Leedstraat besteden buren extra aandacht aan zieke of eenzame buren. Iedere straat doet dat op zijn eigen manier, die het beste past bij de bewoners. Zo hebben sommige Lief & Leedstraten een WhatsApp-groep voor burenhulp, een Burenhulptelefoon of organiseren zij wekelijks een ontbijt voor ouderen in de straat. In een Lief & Leedstraat voel  je je in ieder geval nooit alleen en staat er altijd wel een buur voor je klaar!

Over ons

De Lief & Leedaanpak wordt uitgevoerd door Bureau Graswortel

Bureau Graswortel maakt zich in al haar projecten hard voor inclusieve participatie. Dat betekent dat wij geloven dat iedere bewoner, zwart, wit, geel of groen, gehandicapt, oud, jong, boos of vrolijk, wethouder of wijkagent iets te zeggen heeft over zijn of haar leefomgeving. Dat vraagt van ons een altijd open mind, creativiteit en een gezonde dosis inlevingsvermogen. Het vraagt van onze opdrachtgevers een beetje lef, om eens verder te kijken dan de geijkte bewonersavond, enquete of inloopbijeenkomst. En het levert uiteindelijk verrassende inzichten, verworpen vooroordelen en een veel beter passend beleid op!

Bureau Graswortel

Bink36 / M3.21
Binckhorstlaan 36
2516 BE Den Haag