Op 11 december 2018 kwamen diverse stakeholders uit de Schilderswijkse Vermeerbuurt bij elkaar om eens meer te horen over de Lief en Leedaanpak die in dit deel van de wijk van start gaat in 2019. Het opbouwwerk, jongerenwerk, politie en de gemeente waren aanwezig onder het genot van een kerstkransje en reageerden stuk voor stuk enthousiast op de presentatie van Bureau Graswortel. Er is gekozen om in het nieuwbouwgebied van het Vermeerpark te starten met de aanpak omdat dit direct een mooie gelegenheid biedt aan alle nieuwe bewoners om elkaar beter te leren kennen. Zo zorgen vanaf de start voor een gezellige Vermeerbuurt!