Privacyverklaring

Algemeen                                               

Deze privacyverklaring volgt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG volgt met ingang van 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens op. De AVG is een Europese verordening die geldt voor alle lidstaten van de Europese Unie.

Doel van het verzamelen van informatie

Ons algemene doel is het bevorderen van onderling contact tussen bewoners op straatniveau om eenzaamheid te bestrijden en informele zorg te bevorderen. Onze diensten zijn gericht op het ondersteunen van bewoners die contacten onderhouden met diverse buren in hun straat.

Om onze dienstverlening zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, hebben we bepaalde gegevens van u nodig.

Als u zich aanmeldt als gangmaker vragen wij om uw naam, adresgegevens, mailadres en telefoonnummer zodat wij u kunnen bereiken met een ondersteuningsaanbod en vragen over de Lief en Leedpraktijk in uw straat.

Inhoud van de informatie

U vertrouwt ons uw gegevens toe en u mag erop vertrouwen dat wij uw gegevens beschermen. Wij leggen de volgende gegevens vast:

  • Naam en adresgegevens van de gangmaker
  • Telefoonnummers en e-mailadressen voor een goede bereikbaarheid
  • Ontvangen budgetten per jaar ter verantwoording

Veilig verwerken van de informatie

We verwerken de informatie uitsluitend voor het doel waarvoor zij zijn opgegeven. We hebben voldoende maatregelen genomen voor de beveiliging tegen verlies en tegen onrechtmatige toegang van de persoonsgegevens. Zo gebruiken wij beveiligde ICT-omgevingen voor onze documenten en verwerken wij gegevens in beveiligde registratieprogramma’s.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is. Uw adresgegevens worden vernietigd op het moment dat u aangeeft niet langer actief te zijn als gangmaker en de budgetten heeft afgestaan.

Toegang tot de persoonsgegevens

Toegang tot de gegevens hebben:

  • Directeur/bestuurder als eindverantwoordelijke.
  • Projectleiders om u te bereiken waar nodig
  • Medewerkers met administratieve en ondersteunende (PR) taken, voor zover ze deze nodig

hebben voor de uitvoering van hun werk.

Toestemming voor het uitwisselen van informatie met derden

Wij vragen u vooraf toestemming voor het uitwisselen van persoonsgegevens met personen of instellingen van buiten Stichting Lief en Leedstraten. Daarbij informeren wij u over het doel van de uitwisseling, de persoon of instelling en de aard en inhoud van de gegevens. Indien u geen toestemming geeft, wisselen wij geen gegevens uit.

Privacyverklaring Juli 2020

Foto en filmmateriaal

Wij vragen altijd van te voren toestemming voor gebruik van foto of filmmateriaal. Indien
iemand geen toestemming geeft wordt hij/zij buiten de opnames gehouden in onderstaande situaties:

  • Voor publicaties in nieuwsbrief of op de website.
  • Voor publicaties op social media (Lief en Leed Facebook en Instagram)
  • Voor foto- en filmopnames door derden.
  • Voor gebruik op de groepsapp

U kunt uw toestemming op elk moment intrekken.

Recht op inzage, correctie, overdraagbaarheid en gegevenswissing

U kunt een verzoek aan ons doen tot inzage, correctie, overdracht of verwijdering gegevens via ons e-mailadres info@liefenleeddenhaag.nl

Klachten

Wanneer u een klacht heeft over de wijze waarop Stichting Lief en Leedstraten uw persoonsgegevens behandelt, kunt u deze klacht indien via een e-mail naar info@liefenleeddenhaag.nl

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan worden ingetrokken of gewijzigd door de Raad van Toezicht van Stichting Lief en Leedstraten. Deze privacyverklaring treedt in werking vanaf 1 juli 2020

Vragen en klachten

Indien u vragen hebt over uw privacy of deze privacyverklaring of gebruik wilt maken van één van de in deze verklaring opgenomen rechten, dan kunt u een e-mail sturen naar info@liefenleeddenhaag.nl

Den Haag, juli 2020